TÜRKSOY

TÜRKSOY | Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

1993’te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan tarafından kültürel işbirliği amacıyla kuruldu. Teşkilata gözlemci üye ülke statüsüyle Rusya Federasyonu'na bağlı Altay Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti, Hakas Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katıldı. Türk dili konuşan ülkelerin milli dirilişine, devlet yapılanmasına ve demokratikleşme süreçlerini desteklemek üzere kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan, üye ülkelerin yönetimine, iç ve dış politikalarına karışmayan uluslararası bir teşkilattır. Resmî dili Türkçe olup ev sahibi ülkesi Türkiye Cumhuriyeti’dir ve yönetim merkezi Ankara'dadır. 

YUKARI