Prof. Dr. MUHİTTİN SERİN

29 Mayıs Üniversitesi, İslam Sanatları Tarihi Profesörü

Halen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesinde İslam Sanatları Tarihi profesörü olarak görev yapmaktadır. Hat sanatı sahasında ilmi araştırmalarda bulunan Serin, aynı zamanda Kemal Batanay’ dan talik yazı meşk etmiş ve icazet almıştır. Serin’in Kubbealtı yayınlarından çıkan Halim Efendi, Şevki Efendi, Hulusi Efendi ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin eserlerinden oluşan, Meşk Murakkaları, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Hattat Aziz efendi, Hattat Şeyh Hamdullah ve Bestekâr, Tamburi, Hattat Hafız Kemal Batanayadlı eserleri bulunmaktadır.

Serin yurt içinde ve yurt dışında çeşitli hat sergilerine katılmıştır. 1994 yılında ABD, Indiana Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzesi, Türk İslam sanatları sergisine,1997 yılında İran Kültür Bakanlığı’ nıntertiplediği İslam Dünyasında Birinci Hat Festivaline iştirak etmiştir.  ABD’de  2002 yılında SmithsonianEnstitüsü tarafından düzenlenen İpek Yolu Festivali’ne  ve North Carolina  Sanat müzesi tarafından tertip edilen sergilere katılmış ve seminerler vermiştir. Türkiye Diyanet Vakfı’ nınİslam Ansiklopedisi’nde hat ve tezhip maddelerini hazırlayan Serin’ in çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.

YUKARI