AMAÇLAR

Türk Dünyası’nda devlet, diplomasi, , bilim, kültür, sanat, teknoloji, strateji, spor, kamu diplomasisi alanlarında değerli hizmetler ve eserler ortaya koyarak millî kimlik ve birliğimize hizmet etmiş şahıslar ile kurumları tespit ve taltif etmek için planlanan Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri öncelikli olarak şu amaçları esas almaktadır:

- Türk Dünyasının ve insanımızın prestijini artırmak

- Türk millî kimliği ve kültürünün güçlenmesini ve dünyaya tanıtımını sağlamak

- Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin birlik ve beraberlik şuurunu geliştirmek

- Türk kültürü ve sanatının en değerli örneklerini dünya çapında tanıtmak

- Türk Dünyasında bilimsel açılımların ve teknolojik yeniliklerin önünü açmak

- İnovasyon ve yeni bakış açılarının ortaya çıkması için zemin oluşturmak

- Türk Dünyasının başta siyaset ve ekonomi olmak üzere ilerlemesine katkıda bulunmak

- Türk kültür alanında etkili eserlerin ve ürünlerin ortaya konmasına destek olmak

- Türk kimliğini uluslararası platformda temsil edecek yetenekli insanlarımızı teşvik etmek

- Dünyada yaşayan tüm Türklerin deneyim ve birikimlerinin paylaşılmasını sağlamak

- Türklerin artı değerlerinin güçlü bir organizasyon ile bir araya getirilmesini sağlamak

- Küresel ölçekte öne çıkan saygın ödüller arasında yer almak

YUKARI