ESASLAR

Ödül Kurulu

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu başta olmak üzere tüm organların, kişisel ve kurumsal paydaşların katılımı ve istişaresi ile bir ödül yönetişimi oluşturulacaktır. Bu istişari sürecin yönetimi DTF Genel Sekreterliğince yürütülecek olup en az bürokrasi ile en yüksek katkı ve katılımın mümkün kılınması referans alınacaktır. DTF Network’u içinde süreç yönetilirken teknolojik iletişim imkanlarından maksimum ölçüde yararlanılacaktır.

Adayların Belirlenmesi

Belirli kişi veya çalışmalar tüm paydaşlar tarafından aday gösterebileceği gibi, gerek görüldüğü takdirde anketler ve Dünya Türk Forumu dışından gelecek teklifler de aday listesinin oluşturulmasında etkili olacaktır. Gerek duyulduğunda, üniversitelerin ve bilimsel kuruluşların görüşü alınabilir. Adaylar belirlenirken, seçilen temsilciler aracılığıyla adaylarla görüşmeler yapılabilir.

Esasların Belirlenmesi

Akil Kişiler Kurulu her Forum’da ve sonrasında toplanarak, o yıl hangi kategorilerde ödül verileceğini, ödüllerin niteliğini ve ödüllerin verilmesiyle ilgili konuları kapsayan bir değerlendirme yapacaktır. Ödüller, o yılın Forum toplantısı gündemi içinde özel bir törenle sahiplerini bulacaktır.

Ödüllerin Niteliği

Ödüller, özel tasarlanmış bir obje ve berat şeklinde belirlenecektir.

Ödüllerin Verilmesiyle İlgili İlkeler

Dünya Türk Forumu; birlik ve beraberlik teması altında barışı esas alarak uluslararası ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel iş birliğine önem veren, küresel ölçekte yeni bir sorumluluk anlayışı ile gerçekçi, tutarlı ve insani küreselleşme olgusunu benimseyen uluslararası bir organizasyondur.

İnanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü baz alan Dünya Türk Forumu, bütün çalışmalarında olduğu gibi Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri konusunda da bilimsellik, ve objektiflik ilkelerine bağlıdır.

Türk kimlik ve kültürünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, entegrasyonu ve tanıtılması için düzenlenen Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri organizasyonunda ödüller, adayların bu özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılarak yapılan değerlendirme sonucunda verilecektir.

Her kategoride bir veya birden fazla kişiye ödül verilebileceği gibi, bazı yıllar bir veya birden fazla kategori düzenleme dışı kalabilir.

Aynı ödül aynı kişiye sadece bir defa verilebilir, ancak aynı kişi farklı zamanlarda farklı kategorilerde ödüle aday gösterilebilir veya ödül almaya hak kazanabilir.   

YUKARI