SUDANLI ZENCİ MUSA BEY ( 1880 - 1919 ) 1880 yılında Girit’te doğmuş, Mısır’daki bir Türk Mahallesinde yetim olarak yetişmiştir. 20 yaşında  gönüllü olarak Trablusgarp Harbi’ne katılan Musa, sırasıyla Balkan, Çanakkale ve Birinci Dünya Harplerine de iştirak etmiştir. Osmanlı Ordusu mensubu olarak Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Eşref Bey’in (Sencer Kuşçubaşı) yaveri olarak birçok kahramanlığa imza atan Zenci Musa bey, İngiliz kuvvetlerine rağmen 300 bin altını Tevfik Paşa’ya teslim etmeyi başarmıştır.

 

Milli Mücadele esnasında da Galata Gümrüğü’nde hamal sıfatıyla Anadolu’ya silah kaçırmada görev alarak büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yaşamının son yıllarını Özbekler Dergahında geçirmiş ve burada 1919 yılında vefat etmiştir. Defin işlemi için gelenler bavulunda yalnızca Kur’an-ı Kerim Eşref bey’inresmi kefen bezi ve bir Osmanlı Haritası bulmuşlardır.

“Ruhu revanı şad ü handan ola” | TARİH: 09.08.2012

YUKARI