TÜRKSOY | Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

1993’te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan tarafından kültürel işbirliği amacıyla kuruldu. Teşkilata gözlemci üye ülke statüsüyle Rusya Federasyonu'na bağlı Altay Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti, Hakas Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katıldı. Türk dili konuşan ülkelerin milli dirilişine, devlet yapılanmasına ve demokratikleşme süreçlerini desteklemek üzere kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan, üye ülkelerin yönetimine, iç ve dış politikalarına karışmayan uluslararası bir teşkilattır. Resmî dili Türkçe olup ev sahibi ülkesi Türkiye Cumhuriyeti’dir ve yönetim merkezi Ankara'dadır. 

İrfan GÜRDAL | Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni

1966 doğumlu. 1986’da Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni bitirdi. Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu sınavını kazanarak saz sanatçısı olarak göreve başladı. 1991’de Dünyada Türkçe konuşulan bölgelerin müziklerini araştırıp icra eden İpekyolu Türk Müziği topluluğunu kurdu. Anadolu dışındaki Türklerin geleneksel müzikleri ve çalgı aletleri konularında araştırmalar yaptı, iki yüzden fazla türkü derledi. Anadolu’da tezenesiz saz çalma tekniğine yeni vuruşlar kazandırdı. Uluslararası sanat ve el sanatları fuarlarında, topladığı Türk halk çalgılarını sergiledi ve bu çalgıları tanıtıcı nitelikte konserler verdi. 1999’da Kültür Bakanlığı Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu’nun sanat yönetmenliğine getirildi. Bu toplulukla yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda konserler hazırladı ve yönetti. 2003’te Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında etnomüzikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. 2004’te geleneksel Türk müziğinde atla ilgili türkülerden oluşan “Atın Türküsü” albümünü yaptı. 

YUKARI