TOBB| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

1950’de Odalar, Borsalar ve Birlik hakkındaki 5590 sayılı Kanun ile kuruldu. Özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. Hâlen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odaları ve borsalar şeklinde oluşmuş 365 üyesi mevcuttur. Ülke çapında yayılmış oda ve borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde kayıtlı firma bulunmaktadır. Organları olan Genel Kurul, Odalar ve Borsalar Konseyi, Yönetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu demokratik süreçle seçilmektedir. Odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamakta, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmayı üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktadır.

YUKARI